Välkommen till Nynäs Lyft AB's hemsida


Våra maskinförare har alla erforderliga certifikat för mobilkranarbete.
Tex SSG Kemi och SSG Entré utfärdat av Standard Solutions Group .

Genom närheten till Nynas AB raffinaderi har förarna även Nynas Entré.
Vidare innehar alla förare identitetshandlingar ID06 som ufärdats i enlighet med Sveriges Byggindustrier.

Alla har C behörighet för tunga fordon samt förarbevis utfärdat av RegionalaYrkeskommitten för Byggnadsindustrin i Stockholm för mobilkran, hjullastare och grävmaskin.Lyftkranar

Senate nyheter